Troposfæren

Troposfæren er den laveste delen av jordens atmosfære og det er i denne delen skyer og de fleste værfenomener dannes. Høyden av laget avhenger av hvor mye solenergi som når overflaten. Derfor er laget høyest over tropiske områder, omtrent 16–18 km, og avtar til under 10 km over polområdene. Troposfæren består av omkring 80 % av atomsfærens totale masse og nesten all vanndamp og nesten alle aerosoler.

Nitrogen og oksygen er de viktigste gassene i troposfæren.

Luften her er generelt ustabil og temperaturen synker gjennomsnittlig 7 oC/km med høyden

Ordet troposfære stammer fra gresk "tropos" som står for "vending" eller "blanding".


Trykk defineres som kraft pr flatenhet. Trykket ved bakken måles i millibar eller hektoPascal, og er egentlig vekten av den overliggende luften. En typisk verdi for bakketrykket er 1000 hPa. (760 mm hg-søyle) noe som betyr et en person bærer ca ett tonn luft på sine skuldre. Lufttrykket på et sted er egentlig vekten av en luftsøyle fra stedet og opp til atmosfærens ytregrense. Lufttrykket avtar med økende høyde over havet, varierer både med tid og sted, samt at det er avhengig av temperaturen. Høyest målt trykk er 1083.8 hPa i Sibir 31.12.1968 ved temp. -46 oC.

 

Måling av lufttemperatur har alltid vært utfordrende. Riktig temperaturmålinger får man hvis termometrene ikke påvirkes av direkte solskinn eller solbelyste overflater. Derfor plasseres de min. ti meter fra nærmeste bygning og to meter over bakken  og i et hvitmalt instrumentbur med god ventilasjon.


Månen i sentrum; jordens overflate nederst i overgang til den oransje-fargede troposfæren. Troposfæren har en skarp overgang til tropopausen, som vises som grensen mellom oransje- og blåfarget atmosfære.
                 Link til: