Vedlikehold av hydraulikkolje


I dagens hydraulikk- og smøreoljer er ca 80% base og ca 20% tilsetningsstoffer.

Hydraulikk og smøreoljer må være 100% ren, dersom en skal unngå driftsproblemer!

I oljesystemet vil hydrokarbonnedbrytende mikroorganismer kunne gro opp og leve der det finnes tilgang på vann og oksygen. Tilsetningsstoffer i oljen kan til en viss grad stimulere vekst av mikroorganismer, og ved nedbryting av olje endres bruksegenskapene. Dette skyldes både at oljen degraderes og at mikroorganismer produserer ekstra cellulære biopolymerer (slim).


 

Hva forurenser hydraulikkoljen?


 • Oksidasjonsrester, ja hva er det? Hvordan fjernes disse farlige restene?
 • Generelt oljefiltrering og vekst av mikroorganismer i oljer?


 • Kjemisk nedbryting av oljen? Hvordan en fjerner oksidasjonsrester, partikler, vann og bakterier?


 • Analysemetoder?Hvorfor er det nødvendig å vedlikeholde hydraulikk-og smøreolje?

 

 • Vanninnhold i oljen forårsaker mange skader, og hva er kriteriene?


 • Økning av mikroorganismer i oljen, hvorfor og hvordan kan dette bekjempes?


 • Hvordan oppnår en problemfri drift?


 • Filtreringsgrad?


 • Kritisk toleranser?                             


 • Hva er oljevedlikeholdsteknologi? hvor høyt vanninnhold kan aksepteres i en hydraulikkolje?


 • Hvilke tiltak er mest nærliggende før det oppstår problemer?


 • HVORDAN LØSER MAN FORURENSNINGSPROBLEMER I OLJER?

 

 • Det er alltid spørsmål om kostnader?

 

 • Vi anbefaler anerkjente filterenheter, hvorfor? 

       Tilbake til: