Olje-vedlikehold


Det er store penger å spare på riktig oljepleie. Det er verdt å satse på gode filter-system som fjerner partikler, vann og bakterier samtidig. Etter filtrering med bla "dypfilter-system", blir oljen ofte renere enn ny olje.


Hydraulikkoljer er svært forskjellige sammenlignet med motoroljer. Vi kan definere det mest karakteristiske med slike oljer, når det gjelder eksempelvis teknisk spesifikasjon, krav til kvalitet, tilsetninger, grenseverdier og nødvendig vedlikehold.

En hydraulikkolje, enten den er mineralsk eller syntetisk kan ikke ”virke” uten de såkalte additiver, eller tilsettingsstoffene. I dag ”crackes” naturolje (parafinsk eller naftenske baseoljer), ned til de enkelte hydrokarboner.


Agnar Pettersen i konsulentfirmaet APC Pettersen poengterer hvor viktig det er med riktig vedlikehold av hydraulikk- og smøreoljesystemer. Dette gjelder primært med hensyn på reduksjon av slitasjer av maskinkomponenter.

 

Det er viktig å forebygge på et tidlig tidspunkt slik at spilloljemengden reduseres.

Mikroorganismer i tillegg til partikkelforurensning i hydraulikk- og smøreoljesystemer kan føre til alvorlige driftsproblemer.


 

Link til: