APC

Agnar Pettersen Consulting

Test av oljebrønn

Vindens retning

Dersom jorden ikke hadde rotert, vil vinden blåst direkte fra høytrykk til lavtrykk. På grunn av at jorden roterer vil derimot luftstrømmene rundt lavtrykk og høytrykk blåse hhv mot og med klokken. Dette forårsakes av jordrotasjon, og det kalles for Corioliskraften. Den virker mot høyre på den nordlige halvkule, og mot venstre på den sørlige halvkule. For lavtrykk på den nordlige halvkule, vil vinden på vei inn mot senteret av lavtrykket bli avbøyd og luften vil dermed strømme tilnærmet sirkelbevegelser mot klokken. Høytrykk er det omvendt, da strømmer luft fra høytrykket og det oppstår en vindsirkulasjon med klokken rundt høytrykket. 

 

       Link til: