APC

Agnar Pettersen Consulting

Test av oljebrønn


Solen og været

Jorden søker alltid etter en likevektstilstand slik at overskuddsvarmen i sør transporteres til nord. Vind, nedbør og havstrømmene gir oss varme fra sør og hindrer at Norge blir isdekket.


Den mengden solenergi som treffer kloden i løpet av ett år, utgjør omlag 15.000 ganger hele verdens årlige energiforbruk. Sola "driver" også de fleste energiprosessene som har fornybare energikilder til å dekke ethvert energibehov. Mer om fornybar energi på andre websider.


Solen gir oss været ved at den varmer opp jordkloden på forskjellig fra sted til sted. I årets løp mottar ekvadoe mest varme, polområdene minst. ved jorden søker etter en likevekttilstand slik at overskuddvarmen i sør transporteres til nord. Og slik oppstår vind, nedbør og havstrømmer.


Link til: