Meteorologi


Lufttrykk,

(atmosfærisk trykk)

Test av oljebrønn

Lufttrykk


Lufttrykket ved bakken måles i enhetene hektopascal (hPa) eller millibar. F.eks 1000 hPa eller 760 millimeter som angir høyden av kvikksølvsøylen. Dette betyr at en person bærer ca ett tonn luft på sine skuldre. Hvordan er så dette mulig? Luften kan betraktes som en væske, slik at hver cm2 på kroppen er utsatt for et trykk på omtrent 1 kg. Løsningen er at vi har et indre trykk som tisvarer det ytre trykket slik at kreftene utjevnes. For å regne om fra millimeter hg til hPa, ganger en med 4 og dividerer med 3.  Lufttrykket avtar med høyden. I de nederste 1000 meter med ca 1 hPa for hver 8 meter.  I 5000-6000 meter høyde er lufttrykket redusert til halvparten av bakketrykket. 1084 hPa er det høyeste lufttrykket som er registrert, mens det laveste er 870 hPa og målt i en tropisk orkan. Til sammenlikning er 1060.9 hPa det høyeste, og 939.8 hPa det laveste lufttrykket som er målt i Norge. For hver tiende meter nedover i havet øker trykket med en atmosfære.


Link til: