Meteorologi


Høytrykk

Test av oljebrønn


Høytrykk


Et høytrykk er et område der det atmosfæriske lufttrykket er større enn i de omkringliggende områdene.

Atmosfæren er bygget opp slik at den alltid prøver å komme i likevekt med seg selv og derfor blir faktorer som lufttrykk og temperatur forsøkt utjevnet. Dette fører til at luften strømmer fra høytrykk mot lavtrykk for å utjevne trykkforskjellen. Høytrykk er assosiert med rolige vindforhold.

Klimatologisk oppstår høytrykkene oftest i subtropiske områder (omtrent 25-35° N eller S). Over ekvator fører kraftig solinnstråling til at luftmassene blir løftet opp i høyden og ført enten nordover eller sørover. Denne luften blir så avkjølt, og begynner å synke ned mot overflaten i subtropiske strøk. Denne sirkulasjonen er kjent som Hadleyceller. Den synkende, tørre luften er hovedårsaken til at vi finner de fleste ørkener på disse breddegrader.

Høytrykk dekker ofte et større område og har svakere overflatevind enn lavtrykk, fordi større overflatefriksjon på trykkgradienten og corioliskraften hindrer sirkulasjonen rundt høytrykket. Luften strømmer alltid motsatt vei rundt et høytrykk og et lavtrykk på samme halvkule. På den nordlige halvkule strømmer luften med klokka rundt et høytrykk, mens det er motsatt på den sørlige halvkule.

Noen høytrykk varer så lenge at de får spesielle navn. Det sibirske høytrykket er et tilnærmet stasjonært høytrykk som kan vare lenger enn en måned om vinteren. Her i Europa kjenner vi til Azorehøytrykket, som amerikanerne kaller Bermudahøgtrykket. Dette er et kraftig høytrykk som ofte gir fint vær i Nord-Atlanteren. I de sørlige områdene av dette høytrykket vil den østlige vinden ofte føre havbølgene inn mot østkysten av Nord-Amerika i løpet av orkansesongen. Et høytrykk på den nordlige halvkule blåser vinden med klokken, - det motsatte på den sydlige halvkule.Link til: