APC

Agnar Pettersen Consulting

Jordklodenens indre og ytre grafisk fremstilling

APC

Agnar Pettersen Consulting

Det astronomiske symbolet for Jorden, er den tredje største planeten regnet fra solen. Det er den femte største planeten i solsystemet og planeten med størst tetthet, hvilket innebærer at dens gravitasjon kun overgås av Jupiter og Neptun. Jorden er den største av solsystemets fire steinplaneter, med en diameter litt større enn Venus og omlag dobbelt så stor som Mars. Jordkloden blir også noen ganger omtalt som Verden, den blå planeten, eller som Tellus (som betyr «Jord») etter dens ene latinske betegnelse.


Som hjem for millioner av arter, inkludert mennesker, er jorden for tiden det eneste astronomiske objekt hvor man vet at det finnes liv. Forskere mener at planeten ble dannet for 4,6 milliarder år siden og at det oppstod liv på overflaten før det var gått en milliard år. Jordens biosfære har hatt merkbar betydning for atmosfærens utvikling og andre abiotiske forhold på planeten, noe som har gjort det mulig for aerobe organismer å utbre seg. Dette har igjen ført til dannelsen av ozonlaget, som sammen med Jordens magnetfelt blokkerer for skadelig solstråling og dermed muliggjør liv på land. Jordens fysiske egenskaper og om dens geologiske historie og banens plassering i forhold til solen, har tillatt liv på planeten å eksistere i mer enn tre milliarder år.


Jorden påvirkes av andre objekter i rommet, spesielt av solen. De geologiske prosessene styres av to energikilder: Jordens indre energi og varmeutvikling driver de indre prosessene med vulkanisme, jordskorpe- og er gasssdannelse,  kontinentaldrift og havendring. Jordens tyngdekraft og Solens energi driver de ytre prosessene hvor vind og nedbør skaper erosjon og sedimentær avsetning. På jordoverflaten møtes de indre og ytre geologiske kreftene og former de biologiske artenes livsmiljø.


                    Tilbake til: