Tidevanns energi

Alle kjenner til at når det blir fjære, det vil si ganske mye havvann som renne bort fra land og ut mot havet.

Det motsatte skjer når det blir flo, mye vann renner inn mot stranden


Dette vannet – tidevannet – kan utnyttes på samme måte som vannet i elvene. En kan overføre energien i det rennende vannet ved hjelp av turbiner til en generator som lager elektrisitet. Tidevannet er stabilt, det renner omtrent like mye vann inn og ut, og den ene dagen er omtrent lik den andre.

Det er hovedsakelig månens tiltrekningskraft på jorda som skaper tidevannet. Sola virker også på jorda med en tiltrekningskraft. Denne kraften er mye mindre enn månens tiltrekning, men når de to kreftene virker samtidig, vil en få springflo, og når de to kreftene virker motsatt, vil en få liten flo og fjære.

Det er ikke like stor forskjell på flo og fjære alle steder i verden. Tidevannskreftene kan en bygge (pr i dag), der forskjellen på flo og fjære er minst 5 meter.

Verdens første tidevannsverk, La Rance i Frankrike, er bygget i munningen av elven Rance som flyter ut i kanalen. Tidevannsforskjellene på dette stedet er opptil 13.5 meter og kommer opp i en hastighet på 56 km i timen. Dammen som ble bygget i forbindelse med dette kraftverket, er 20 km.

 

Hele maskineriet er innbygget i dammen. Turbinene er vendbare slik at vannstrømmen skaper elektrisitet i begge retninger. På denne måten kan kraftverket operere kontinuerlig, og bidra til at det lønner seg økonomisk. Dagens elektrisitetsproduksjon i La Rance ligger nå på 560 millioner KWh i året. Dette regner man med er nok til å forsyne en industriby med 250.000 mennesker med nødvendig energi. Stasjonen er bygget opp med omkring 24 kaplanturbiner.

Jeg er usikker på om prosjektet med 1000 turbiner ved Mont St. Michel ble fullført som planlagt?

En er avhengig av store tidevannsforskjeller samt egnede bassenger som man kan avgrense ved hjelp av demninger, for å kunne realisere denne type energiresurs.

Et tidevannskraftverk som sannsynlig er satt i drift er Sovjetisk, nær Murmansk på Kolahalvøya. Her har tidevannet en gjennomsnittforskjell på 8-9 meter Tidevannskraft er en fornybar energiresurs som ikke skaper mye forurensning. Foreløpig er det en dyr ressurs men forskning vil vise om utnyttelsen kan bli mer lønnsom?


Bilde til høyre: Tidevanns-kraftanlegg i La Rance, Frankrike,
hvor tidevannsforskjellen er ca 13.5 mNoen kjente tidevannskraft-anlegg som er i dift:

 

* La Ronce, Frankrike

* Fundybukten, Canada

* Yalu, Kina

* Kisleja i Murmansk, Russland

* Statfjord Lough, Nord-Irland

* East River, USA

* Molid ll i Gimsøystaraumen, Norge

 


                                                                            

       Linker til: