Solstråling
Solenergi

Solstråling


Energien som kommer inn til jorden, kommer fra solen. Områdene nær ekvator får mest solstråling, mens polområdene får minst.

Derimot sender alle deler av jorden ut omtrent like mye varmestråling. Hvis energien ikke ble omfordelt på jorden, ville områdene ved ekvator bli varmere mens polområdene ville bli kaldere og kaldere. Slik er det heldigvis ikke, og grunnen til det er vind og havstrømmer frakter energi fra ekvator mot polene.

På grunn av joraksens helning og at jorden roterer rundt sin egen akse, blir sirkulasjon mer komplisert med stasjonære høytrykk nær 30 grader nord og lavtrykk nær 60 grader nord.


Tilbake til: