Solenergi
Solenergi

Solenergi:Vi vet at nesten alle energikildene er lang- eller kortidslagret solenergi. Det er også solen som får planeter til å vokse og gir opphav til vind og bølger i havet. Solen skaper også temperaturdifferanser i havet, og gir grunnlaget for alt liv på jorden. Solen er kilde til en energistrøm mot jordatmosfæren som tilsvarer vel 20 000 ganger større enn dagens energiforbruk på jorden. Av dette reflekteres ca. 1/3, mens nesten halvparten går med til å varme opp jordoverflaten. Resten går med til å drive jordas vannkretsløp, vind, bølger, havstrømmer og til plantevekst. Ved atmosfærens ytrer grense mottar vi knappe 1.5 kw. Denne varmen tas opp av hav, land og atmosfære, men ikke like mye over alt. Mest kommer inn mot Ekvator og minst ved Nordpolen og Sydpolen. Denne ubalansen skaper bevegelse i luft og vann, slik at varmen fordeles rundt om på jorden. Solen ligger ca. 150 mill. km fra jorden, det tilsvarer en distanse at selv lyset trenger mer enn 8 minutter på ferden. Solen kan i vårt tidsperspektiv betraktes som evigvarende, det samme kan vi si om fusjonsenergien og muligheten for å utnytte energien fra jordas indre. Solenergien kan dessuten brukes til oppvarming ved solfangere og til å produsere elektrisitet, dvs. (solseller).

 

Se: Solstråling
Solens fysiske egenskaper

Gj.snitt diameter: 109 ganger jordens diameter     

Omkrets: 342 ganger jordens omkrets

Overflate: 11 900 ganger jordens overflate

Overflatetemperatur: 5780 K = 6053 oC


Linker til: