Oljesand

Fossil energi fra Oljesand

Olje har vært produsert av tjæresand i Canada siden 1960-årene. Oljesand blir tatt ut som ved kullgruver. Olje og sand skilles og sand fraktes tilbake til bruddet.

Mye tjæresand ligger ofte så dypt at det blir for dyrt å utvinne olje fra den. Canada, USA og Venezuela samarbeider om prosjekter for å kunne utnytte tjæresanden best mulig.

Oljesand blir også kalt tjæresand oljeimpregnert sand, naturlig asfalt eller bituminøse bergarter. Det er en blanding av sand eller leire, vann og tung råolje.

 

Konvensjonell råolje blir enkelt hentet opp fra grunnen ved å bore brønner ned i sedimenter der lett eller mellomtung olje er flytende under naturlig reservoartrykk. Oljesand må derimot hentes ut i fra dagbrudd eller ved hjelp av damp eller kjemiske løsningsmidler som kan gjøre oljen flytende. Disse prosessene bruker mye vann og krever store energimengder. Oljesandproduksjon forårsaker store CO2-utslipp på grunn av varmekraftverkene som benytter naturgass.


Oljesand er ganske skitten, men det er et stort behov i markedet. Nå importerer USA bare 20% av sin olje fra Canada, 15% kommer fra Saudi-Arabia, 15% fra Mexico, 12% fra Venezuela og 12% fra Nigeria. Importen fra Canada til USA per i dag tilsvarer >to millioner fat, mens de kunne ha importert fem millioner fat. I 2020 kan de i teorien øke import til 50%, selv om dette også er olje Asia vil ha del av.
 


Linker til:

Produksjon av oljesand på verdensbasis