Bølge energi

Alternativ energi

Bølge energi


Energiinnholdet i havbølgene langs norskekysten kan beregnes til 600 – 700 billioner wattimer. I gjennomsnitt regnes det en effekt på 25 – 30 KW per meter bølgekam. Det har vist vanskelig å løse de tekniske problemer med å få energien overført slik at den kan utnyttes for mennesker. Det er mange prosjekter i gang for å finne fram til en enkel og rimelig måte å utnytte denne energien på.

 

Energien som skapes av bølger er i flg forskere, kan regnes som fem ganger kraftigere enn solenergi, og ytterligere fem ganger så kraftig som vindenergi.

 

Bølgekraft er hydrodynamisk energi fra havets overflatebølger samt omsetning av denne energien til en nyttbar form, f.eks. elektrisk energi via en generator eller pumping av vann opp i et reservoar. Bølgekraft kommer inn under fornybar energi, slik som vindkraft og vannkraft.

Bølgekraft må ikke forveksles med tidevannskraft og kraft fra havstrømmer.

 

Bølger langs Norges kyst representerer en energimengde på ca 700 TWh/år

Til sammenligning ligger årsproduksjonen nå på cirka 125 TWh

 

Energien i bølger som treffer èn meter bred kyststripe tilsvarer minst 30 kilowatt. Det er nok strøm til 500 lyspærer, eller 30 panelovner.

Energi i havbølger regnes som: E = h2 t,  hvor E er energi i kW per meter bølgefront og h er bølgehøyde i meter,  t er bølgelengde, måles som sekunder fra topp til topp. En to meter bølge med 10 sekunder fra bølgetopp til bølgetopp som treffer land utgjør en energi på 40 kW per meter.


 

Metoder for utnyttelse

Det finnes mange forskjellige måter å utnytte bølgekraft på, eksempelvis:

Rockboats (bøyer)

Svingende vannsøyle

Kilrenne

Bølgehøvel

Fobox: Kinderegg

 


WAVEenergy 

Høy effekt 

Bølgekraftverket bygges over et skråplan med flere etasjer hvor prinsippet er å la vann fra tre forskjellige basseng drive flere løpehjul på en felles aksel. Dermed blir bølger på alle nivå utnyttet. Teknologien vil forhindre start- og stoppsekvenser på turbinen selv om det bare tilføres vann til løpehjulet på ett nivå. Dette øker forsyningsstabiliteten av elektrisitet og levetiden på generatoren.

Tester utført ved Universitetet i Aalborg viser at bølgekraftverket kan utnytte 50 prosent av energien i bølgene.

Vår løsning har klart høyest effekt hvis vi sammenligner med tall fra konkurrentene våre, sier Osaland.

 

Enkel og robust

Flere prototypanlegg for bølgekraft har hatt problemer under ekstreme værforhold.

Blant annet avsluttet Kværner sin bølgekraftsatsing etter at anlegget deres ble ødelagt i en kraftig storm i 1988. Men WaveEnergy frykter ikke høye bølger.

Det er en enkel og svært robust konstruksjon. Med den lange erfaringen fra bygging av Condeep-plattformer vi har i Rogaland, blir ikke dette en særlig stor utfordring, sier Osaland.

 


Linker til: