Motorolje

 

For å registrere en oljes tilstand må en ha konkrete oljeanalyser.

  • Metaller som kan registreres i en spektrometrisk analyse?

 

  • Diverse andre opplysninger registreres av spektrometrisk analyse:

 

  • Brukt motoroljer er spillolje som kan bli mange titalls ganger giftigere enn ny olje?

 

  • Spilloljeforurensning kan eksempelvis føre til?

 

  • Strengere krav til utslipp fra forbrenning?

 

  • Innvendig rens av motorens veivrom, er positivt for motorens pleie og levetid.

 

Biilder under: viser hhv før og etter betryggende rensemetode av motor innvendig

 

 

 

Jeg har god ekspertise innen oljevedlikeholdsteknologi.

APC v/Agnar Pettersen har mange års erfaring med drift og vedlikehold av oljerelaterte maskinsystemer innen shipping, offshore og landbasert industri.

Har for øvrig holdt en rekke kurser for bl.a. PTI (Petroleum Training Institute) i Stavanger, for etterutdanning av teknisk driftspersonell på produksjons– og boreplattformer.

 

Tilbake til:

Oljer generelt

Hjem

 

 

 

 

Dette er et ekstrem tilfelle av dårlig oljevedlikehold