AEP

(Agnar Evald Pettersen)

 

Meteorologi

 

Solen og været

Test av oljebrønn

Solen og været

Jorden søker alltid etter en likevektstilstand slik at overskuddsvarmen i sør transporteres til nord. Vind, nedbør og havstrømmene gir oss varme fra sør og hindrer at Norge blir isdekket.

Solen gir oss været ved at den varmer opp jordkloden på forskjellig fra sted til sted. I årets løp mottar ekvadoe mest varme, polområdene minst. ved jorden søker etter en likevekttilstand slik at overskuddvarmen i sør transporteres til nord. Og slik oppstår vind, nedbør og havstrømmer.

 

Link til: