AEP

(Agnar Evald Pettersen)

Oljedråpen med grønn miljøblad og mikroskop er APCs logo

 

AEPs hjemmeside

dreier seg generelt om:

 

  • Oljer

 

  • Drivstoff

 

  • Alternativ energi-kilder

 

 

 

Test av oljebrønn